Få adgang til Love.dk

Opret din egen gratis profil og se mere på Love.dk!

Opret gratis profil

jordejer (1/4)


Anonym (Opretter)

(1) 02-04-2013 kl. 16:46

Hvis man køber hus med jord,hvor dybt nede er man så ejer til jorden ? (slettet)
(2) 02-04-2013 kl. 16:50

Svar på indlæg nr. 1 af Anonym:

Måske ejer man også kineserne, man finder ved at grave dybt nok.Anonym (Opretter)

(3) 02-04-2013 kl. 16:52

Svar på indlæg nr. 2 af ChioW:

Seriøst, hvor går grænsen? (slettet)
(4) 02-04-2013 kl. 16:59

Svar på indlæg nr. 3 af Anonym:

Der er ingen defineret grænse.

Du kan læse lidt om det her, hvor andre har undret sig:
ing.dk/artikel/hvor-langt-ned-ejer-... (slettet)
(5) 02-04-2013 kl. 17:00

Svar på indlæg nr. 1 af Anonym:

people.plan.aau.dk/~est/Undervisnin...


2. b Ejendommens vertikale grænser.
Ejendomsretten er i Danmark begrænset i vertikal retning af den faktiske råden, som grundejere
gennem tiderne har udøvet, jfr ovennævnte om Jyske Lov. Det fremgår mest tydeligt når det drejer
sig om undergrunden. Opad fremgår ejendommens grænser mere indirekte.
Råstoffer, der i 1932 efter deres art blev udnyttet privatøkonomisk, er omfattet af grundejerens
ejendomsret. Der gælder f eks sten, grus, sand, ler, kalk, kridt, tørv mv, jfr § 2 i lov om råstoffer.
Råstoflovgivningen regulerer dog ejerens råden, bl a med krav om forudgående tilladelse til
erhvervsmæssig råstofindvinding. Grundvandet hører ikke til ejendommen, men ejeren har en
fortrinsstilling til at udnytte det, efter fornøden tilladelse i henhold til vandforsyningsloven (Wulff,
1992: 68). Andre råstoffer, eksempelvis olie og naturgas, tilhører den danske stat ifølge Lov om
anvendelse af Danmarks undergrund § 2 fra 1950.
Anden råden i undergrunden, f eks boring af tunneler, må almindeligvis tolereres, når ejerens
udnyttelse af undergrunden ikke indskrænkes eller råden i øvrigt medfører ulemper (von Eyben,
1999: 24).
Ejendommens grænser opad karakteriseres indirekte af Luftfartlovens bestemmelser om sikring af
indflyvningen til lufthavne og flyvepladser. Tinglysning af indflyvningsservitutter udløser ikke
ekspropriationserstatning for den del af indflyvningskorridoren, der er over 25 m over terræn (§ 64).
Luftrummet er ligesom søterritoriet undergivet Statens højhedsret.
Ejendomsrettens grænser opadtil er også karakteriseret af Byggelovens bestemmelse i § 6c om, at
ingen del af en bygnings ydervægge eller tag må være hævet mere end 8,5 meter over det omgivende
terræn. Bestemmelsen han fraviges ved konkret planlægning (lokalplan) og efter boligministerens
bestemmelse for særlige arter af bygninger, konstruktioner og anlæg (f eks siloer og master), og med
respekt for hensynet til luftfarten (§§ 65 og 67a). Højspændingsledninger mv. må ikke trækkes hen
over ejendommen uden ejerens tilladelse eller ved ekspropriation (von Eyben, 1981: 25)Love.dk anvender cookies til at optimere brugeroplevelsen og webstatistik. Læs mere om vores brug af cookies i Brugerbetingelser. Fjern besked.